Om Struer Musikskole

Mission

Vi vil give flest mulige børn, unge og voksne i Struer kommune mulighed for at modtage musikundervisning og opnå de bedste musikalske og menneskelige færdigheder til at kunne deltage i byens musik- og kulturliv.

Vision

Musikskolen vil være det naturlige centrum og den samlende kraft, der skaber de bedste rammer for musik- og kulturmiljøet i Struer Kommune.

Musikskolens formål:

  • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for det musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Dennis Snitgaard
Formand og repræsentant for forældre
T: 23 40 84 65

Irma Bjerre Pedersen
Formand for Musikskolens Venner
T: 27 21 07 49

Ole Søndergaard Lind
Repræsentant for musikskolens medarbejdere
T: 23 44 58 38

Martin Johansen
Repræsentant for skolernes musiklærere
T: 40 15 58 38

Lisbeth Gottenhorg
Repræsentant for forældre
T: 22 46 34 87

Lene Vangsgaard Andersen
Repræsentant for forældre
T: 26 34 18 68