Holdundervisning

Vær sammen, lær sammen og spil sammen.

Musikskolen opretter hold fra 2 til 4 elever, hvis der er et elevønske om det og en mulighed for at skemalægge holdene.